MakauliukasZoro tankasZombių atakaSunkvežimis

Kategorija: 'Žaidimai'

Football SudokuGaudynių Žaidimai„Sutrypk šešėlį”. Sutrypti šešėlį reiškia sutrypti žaidėją. Vaikai, aišku, neturi nė menkiausio noro, kad juos mirtinai sumindžiotų. Todėl trypiamas tik jų šešėlis. Šiuo atveju būtina aiški, saulėta diena. Gaudantis žaidėjas tyko šešėlyje, kol kas išties ranką ar galvą, ir mina ant jų šešėlio.
Kaip matome, gaudymo žaidimai turi gausybę variantų. Tiesiog nuostabu, kiek išmonės turi vaikai. Paprasčiausi variantai atsiranda apsunkinus žaidimą papildomomis užduotimis, pvz., gaudyti tik einant, ropojant, batų užsimovus dėžutes ir t.t.

Žaidžiant „Gandrą ir varles”, gaudytojas šokuoja viena koja, o gaudantieji — pritūpę. Galima gaudyti ir vandenyje, brendant ar plaukiant, važiuojant roleriu ir nenukeliant kojos nuo atsispyrimo lentos, taip pat ant riedučių, suduodant savo riedučių į kito žaidėjo riedutį. Galima gaudyti ir su pačiūžomis, dviračiais.
Angliškosios gaudynės. Žaidimo sąlyga: galima suduoti tik per sutartą kūno vietą (petį, užpakalį, kulnus ar blauzdas). Tai iš esmės pakeičia žaidimą: dabar lemia ne greitumas, o kūno valdymas ir gudrumas, net ir tada, kai paliestasis gali tuoj pat suduoti atgal. Įvedus papildomą taisyklę: laikytis rankomis už tos vietos, per kurią sudavė, žaidimą baigia kreivų ir šlubų padarų šutvė, panaši į legendinio Oilenšpygelio   „išgydytus”   ligonius.
Gaudytojo vaidmenį labai sustiprina stebuklingoji lazdelė. Jis laimi palietęs lazdele tris žaidėjus (šie virsta statulomis). Pakeitę taisykles, gausime vis naujus žaidimus, pavyzdžiui, ne gaudytojas pasirenka, ką gaudyti, o patys vaikai atkreipia į save dėmesį, perbėgdami jo kelią. Tokie žaidimai vadinami vis kitaip. Gali būti ir toks žaidimas, kuriame gaudo visi. Jie stengiasi ką nors pagrobti vienas iš kito. Tai bus savotiškas trofėjų rinkimas.

Kartais žaidžiant pavargsta kojos, ir prireikia „užburtos vietos”, savotiško draustinio, kur žaidėjui niekas negresia. Tai gali būti medis, lietaus nutekamasis vamzdis, durys — daiktas, kurį reikia paliesti, arba apskritimas ar linija, už kurios jautiesi saugus. Tam tikra kūno padėtis irgi apsaugo nuo gaudytojo: tereikia atsitūpti ar sunerti rankas. Tai vis kitokios gaudynės. Yra žaidimų, kur gelbsti sutartiniai žodžiai: paukščių rūšys, automobilių markės, futbolininkų pavardės ir t.t. Galima išsigelbėti ir atsistojus ant rankų, bet šis žaidimas tikriausiai tinka tik gimnastams ar cirko artistams. Aišku, ilgai likti „užburtoje vietoje” irgi negalima, nes gaudytojas, ištaręs burtažodį, vis tiek pasieks.
Galima žaisti ir taip: gaudantysis apibrėžiamas maždaug 10 metrų skersmens apskritimu ir gaudo tik jo ribose. Kiti jį erzina: „Lape urve, sugauk mane!” Arba jis lyg „ubagų karalius” sėdi soste, o kiti bėgioja aplink erzindami: „Ak tu, bėdžiau, ko gi sėdi, atsistok ir mus pavyk!”

Sąmojingame berlyniečių žaidime „Maksas lipčius” visi sustoja mažame apskritime. Gaudantysis, liesdamas vaikus lazdele, ištepa klijais ir, taip sulipdęs jų visą virtinę, vedasi namo. Ten juos apuostęs, paragavęs, saldžiuosius paleidžia, o rūgščiuosius išmeta iš žaidimo.

„Kiosko apiplėšimas”. Kartais į ratą viliojama pastačius jo viduryje stalelį su įvairiomis prekėmis: dėžutėmis, skardinėmis, akmenėliais, pagaliukais, kuriuos reikia pavogti pardavėjo akivaizdoje.
„Vyk lapę iš olos”. Oloje — nedideliame rate — tūno lapė. Iš ten išeiti ji gali tik šokuodama viena koja. Jei ji atsiremia ir antrąja, kiti ją veja rykštėmis atgal į olą. Bet jei ji kam nors suduoda, paliestasis tampą lape.
Čia jau matyti paruošto žaidimo užuomazgos. Šie žaidimai prasideda ne stichiškai. Jiems reikia tam tikros pradinės padėties, kuri būna įvairi: sustojus vienas priešais kitą, vienas paskui kitą, eilėmis, poromis, ratu, laikantis vienas už kito, susikibus rankomis, stovint, sėdint.