MakauliukasZoro tankasZombių atakaSunkvežimis

Traffic ManiaStatybų Žaidimai High RiseFootball SudokuPaauglys Nuteistas Už PlayStation Žaidimo Svetainės Nulaužimą2008 m. vienas paauglys iš Pensilvanijos žaidė SOCOM U.S. Navy Seals online žaidimą ir už neleistinų programų naudojimą buvo pašalintas iš žaidėjų sąrašo. Vaikigalis nusprendė atkeršyti ir įsilaužė į žaidimo svetainę bei sustabdė jos veiklą 11 dienų.

Tačiau Sony juokėsi paskutinė, nes padavė jaunąjį hakerį į teismą ir laimėjo bylą. Jaunuolis sutiko prisipažinti kaltu už 4 nusikalstamus epizodus. Pranešama, kad jis įsibrovė į žaidimo serverį ir paleido virusą, kuris visiškai sustabdė jo veikimą.

Naudojami įsilaužimo metodai nebuvo atskleisti, bet kaip praneša vietinė TV stotis, jie nebuvo labai sudėtingi ir kiekvienas žinantis būdą, galėjo taip padaryti. Sony turėjo iki šiol pagerinti apsaugas nuo panašių įsilaužimų.

Nuobodi diena? Pažaiskite keletą nemokamų žaidimų.

Gaudynių Žaidimai„Sutrypk šešėlį”. Sutrypti šešėlį reiškia sutrypti žaidėją. Vaikai, aišku, neturi nė menkiausio noro, kad juos mirtinai sumindžiotų. Todėl trypiamas tik jų šešėlis. Šiuo atveju būtina aiški, saulėta diena. Gaudantis žaidėjas tyko šešėlyje, kol kas išties ranką ar galvą, ir mina ant jų šešėlio.
Kaip matome, gaudymo žaidimai turi gausybę variantų. Tiesiog nuostabu, kiek išmonės turi vaikai. Paprasčiausi variantai atsiranda apsunkinus žaidimą papildomomis užduotimis, pvz., gaudyti tik einant, ropojant, batų užsimovus dėžutes ir t.t.

Žaidžiant „Gandrą ir varles”, gaudytojas šokuoja viena koja, o gaudantieji — pritūpę. Galima gaudyti ir vandenyje, brendant ar plaukiant, važiuojant roleriu ir nenukeliant kojos nuo atsispyrimo lentos, taip pat ant riedučių, suduodant savo riedučių į kito žaidėjo riedutį. Galima gaudyti ir su pačiūžomis, dviračiais.
Angliškosios gaudynės. Žaidimo sąlyga: galima suduoti tik per sutartą kūno vietą (petį, užpakalį, kulnus ar blauzdas). Tai iš esmės pakeičia žaidimą: dabar lemia ne greitumas, o kūno valdymas ir gudrumas, net ir tada, kai paliestasis gali tuoj pat suduoti atgal. Įvedus papildomą taisyklę: laikytis rankomis už tos vietos, per kurią sudavė, žaidimą baigia kreivų ir šlubų padarų šutvė, panaši į legendinio Oilenšpygelio   „išgydytus”   ligonius.
Gaudytojo vaidmenį labai sustiprina stebuklingoji lazdelė. Jis laimi palietęs lazdele tris žaidėjus (šie virsta statulomis). Pakeitę taisykles, gausime vis naujus žaidimus, pavyzdžiui, ne gaudytojas pasirenka, ką gaudyti, o patys vaikai atkreipia į save dėmesį, perbėgdami jo kelią. Tokie žaidimai vadinami vis kitaip. Gali būti ir toks žaidimas, kuriame gaudo visi. Jie stengiasi ką nors pagrobti vienas iš kito. Tai bus savotiškas trofėjų rinkimas.

Kartais žaidžiant pavargsta kojos, ir prireikia „užburtos vietos”, savotiško draustinio, kur žaidėjui niekas negresia. Tai gali būti medis, lietaus nutekamasis vamzdis, durys — daiktas, kurį reikia paliesti, arba apskritimas ar linija, už kurios jautiesi saugus. Tam tikra kūno padėtis irgi apsaugo nuo gaudytojo: tereikia atsitūpti ar sunerti rankas. Tai vis kitokios gaudynės. Yra žaidimų, kur gelbsti sutartiniai žodžiai: paukščių rūšys, automobilių markės, futbolininkų pavardės ir t.t. Galima išsigelbėti ir atsistojus ant rankų, bet šis žaidimas tikriausiai tinka tik gimnastams ar cirko artistams. Aišku, ilgai likti „užburtoje vietoje” irgi negalima, nes gaudytojas, ištaręs burtažodį, vis tiek pasieks.
Galima žaisti ir taip: gaudantysis apibrėžiamas maždaug 10 metrų skersmens apskritimu ir gaudo tik jo ribose. Kiti jį erzina: „Lape urve, sugauk mane!” Arba jis lyg „ubagų karalius” sėdi soste, o kiti bėgioja aplink erzindami: „Ak tu, bėdžiau, ko gi sėdi, atsistok ir mus pavyk!”

Sąmojingame berlyniečių žaidime „Maksas lipčius” visi sustoja mažame apskritime. Gaudantysis, liesdamas vaikus lazdele, ištepa klijais ir, taip sulipdęs jų visą virtinę, vedasi namo. Ten juos apuostęs, paragavęs, saldžiuosius paleidžia, o rūgščiuosius išmeta iš žaidimo.

„Kiosko apiplėšimas”. Kartais į ratą viliojama pastačius jo viduryje stalelį su įvairiomis prekėmis: dėžutėmis, skardinėmis, akmenėliais, pagaliukais, kuriuos reikia pavogti pardavėjo akivaizdoje.
„Vyk lapę iš olos”. Oloje — nedideliame rate — tūno lapė. Iš ten išeiti ji gali tik šokuodama viena koja. Jei ji atsiremia ir antrąja, kiti ją veja rykštėmis atgal į olą. Bet jei ji kam nors suduoda, paliestasis tampą lape.
Čia jau matyti paruošto žaidimo užuomazgos. Šie žaidimai prasideda ne stichiškai. Jiems reikia tam tikros pradinės padėties, kuri būna įvairi: sustojus vienas priešais kitą, vienas paskui kitą, eilėmis, poromis, ratu, laikantis vienas už kito, susikibus rankomis, stovint, sėdint.

Žaidimai – GaudynėsGaudynės — tokios pat senos, kaip ir pati žmonija. Tikrų tikriausiai jas žaidė dar Adomas ir Ieva rojuje, nežinodami, ką veikti ištisas dienas.
O juk gaudynės prasideda savaime: tereikėjo Ievai pabėgėti porą žingsnių ir nusišypsoti Adomui. Įsimylėjėliai ir vaikai elgiasi panašiai. Kodėl tik jie? Gal dėl to, kad tai per daug vaikiška? Taip atsakytų tik mokyklų direktoriai ir solidžios generolų našlės.
O gaudyti reikia mokėti- reikia mokėti žaisti! Jei gaudytume vien dėl to, kadpagautume, žaidimas bemat baigtųsi, nes iš prigimties lėtesnis  netrukus pasiduotų. Bet žaidžiant  galima prigalvoti įvairių kliūčių gaudytojui: staiga pakeisti bėgimo kryptį, užbėgti už pasitaikiusio medžio ar draugo. Arba greitesnysis gali erzinti besivejantįjį kaip toreodoras bulių. Žinoma, tyčia pasiduoti nereikia, nes tada žaidimas būtų sugadintas. Greitesnysis gali duoti lėtesniajam galimybę jį pasivyti, bet ne pagauti, kad žaidimas galėtų tęstis toliau.

Pradedant žaisti, reikia gaudytojo. Paskyrę jį iš anksto, nusižengtume žaidimo esmei. Vaikai puikiai parodo, kaip tai daryti: ceremoningai, paslaptingai, lemtingai. Jie naudojasi nuo seno žinomomis skaičiuotėmis. Žaidėjai sustoja ratu, vienas iš jų, tardamas skaičiuotės žodžius skiemenimis, rodo paeiliui į kiekvieną žaidėją. Ties kuriuo ištariamas paskutinis skiemuo, tas išeina iš rato.
Baigiant išsiskaičiuoti, kai rate lieka vis mažiau žaidėjų, įtampa dar padidėja: kam gi teks gaudyti? O tapti gaudytoju — tolygu bausmei: juk juo tampa paskutinis rate likęs žaidėjas.
Skaičiuočių yra labai įvairių. Ilgas epines labiau mėgsta švelnios mergaitės negu išdykėliai berniukai. Vaikai, vaikai, vanagai, Šokit, grokit kaip žiogai. Tam, kas šokti nemokės, Varnas gaudyti reikės.1
Arba:
Kapu, kapu penkiolika. Kas tau sakė — šešiolika? Genys sakė, kad šešiolika, Geniui galvą čiaukšt!
Berniukai mėgsta ekspresionistines eiles: Ercik, pereik, pamaguli, Vyli, cyli, pačekuli, Ana, dūna, ras, Krinta, žaba, raba, ist!
Arba: „Ele, cvele, drele, kerule, pede, lede, cukman, dukman, kinkei, kinkšt!”

Kartais  be   gaudančiojo paskiriamas dar ir bėgantysis. Tam parenkama trumpesnė skaičiuotė: Eniki, beniki, sykala, sa, Eniki, beniki, ba! Jei reikia sudaryti dvi komandas,   kapitonai   paeiliui šaukia į savo komandą po vieną žaidėją, pradėdami nuo pačių stipriausių, geriausių, o likę paskutiniai dar ilgai jaučia gėdą ir pažeminimą.

Pagaliau nustatomos žaidimo ribos: plotas, iš kurio nė žingsnio negalima išeiti. Daugiau niekam neleidžiama įžengti į šią teritoriją. Kiekvienas  įsibrovėlis trukdytų iau įsigilinę, pastebėsime, kad žaidimas vaikams daug svarbesnis, negu mums kartais atrodo: gavę ženklą, vaikai su baime bėga nuo gaudytojo, kaip nuo blogos lemties, o šis juos vejasi. Šiaip ar taip, jis tarsi užburia kitus, nes kiekvienas jo paliestas virsta gaudytoju, o buvęs gaudytojas tampa laisvas. Arba dar blogiau: burtai lieka Paliestasis virsta jo bendrininku, ir gaudytojų sparčiai gausėja. Jie pasklinda kaip lavina, kol visus pagauna, ir žaidimas baigiasi. Jei žaidimą tęsime toliau, tai paskutinis nepagautas žaidėjas taps gaudytoju. Keista idėja: paskutinis laisvasis, nugalėtojas, naujame žaidime virsta gaudytoju, plėšrūnu, piktadariu, o nugalėtieji — vėl laisvi.
Žaidėjas, paliestas gaudytojo, gali virsti akmeniu. Tik palietus kitam žaidėjui, jis vėl atgyja. Jis gali laikinai arba visam laikui iškristi iš žaidimo arba laikomas negyvu.
Norėdami pasiekti iš toliau, gaudytojai dažnai naudoja sumazgytą nosinę, savo nosinę taip pat galima panaudoti kaip komandų skiriamąjį ženklą arba kaip trofėjų. Pastaruoju atveju, užuot sudavus žaidėjui, jam nuo rankos nuplėšiamas raištis — nosinė.

Atminties Lavinimas Test Your Memory (Dana’s Version)Football SudokuZwillZorro TankZooclanZoo HaulZombiemanZombielandZombie Survival OutbreakZombie StormZombie InfestationZombie Horde 3Zombie Horde 2Zombie Hole